Tổng hợp item Gậy SS15 dùng cho DW SUM MG có socket có gia cường trong game MuOnline

Summoners War Hack 2020 <- Open

Các item trong video này dc gọi là Vũ Khí SS15 dame = vũ khí SS12
Các item này có thể ép socket
Các item này có thể ép gia cường
có socket có gia cường dành cho MG SUM DW
#
#
#
#
#
#
#Mu Webshop
#Mu No Webshop
#Mu không webshop
#Mu moi ra
#Mu FPT
#Mu Gate
#Mu Việt Nam
#Mu SS1
#Mu SS2
#Mu SS3
#Mu SS4
#Mu SS5
#Mu SS6
#Mu SS6.3
#Mu SS6.9
#Mu SS7
#Mu SS8
#Mu SS9
#Mu SS10
#Mu SS11
#Mu SS12
#Mu SS13
#Mu SS14
#Mu SS15
#Mu SS16
#Mu mien phi
#Mu đông người chơi
#Mu nước ngoài
#Mu Hàn Quốc
#Mu korea
#Mu Hà Nội
#Mu hay nhat
#Mu hay nhất
#Mu cày cuốc
#Mu Free
#Mu dễ chơi nhất
#Mu khó chơi nhất
#Mu máy tính
#Mu PC
#Mu mobi
#Mu điện thoại
#Mu moi ra hom nay
#Mu moi ra thang nay
#Mu chuan bi ra
#Mu moi
#Mu moi open
#Mu alphatest
#Mu chuan bi open
#Mu chuan bi alphatest
#Mu moi ra thang 1
#Mu moi ra thang 2
#Mu moi ra thang 3
#Mu moi ra thang 4
#Mu moi ra thang 5
#Mu moi ra thang 6
#Mu moi ra thang 7
#Mu moi ra thang 8
#Mu moi ra thang 9
#Mu moi ra thang 10
#Mu moi ra 2018
#Mu moi ra 2019
#Mu moi ra 2020
#Mu moi ra thang 11
#Mu moi ra thang 12
#Mu Online
#Mu Offline

Summoners War Hack 2020 <- Open